MUC-OFF BIKE CARE PACK VEDLIKEHOLDSSETT

MUC-OFF BIKE CARE PACK VEDLIKEHOLDSSETT

Normal pris 199,00 kr Salg

Muc-Off Bike Care Pack Vedlikeholdssett

Superpakke:
 • 1 liter Muc-Off Biodegradable Bike Cleaner
 • 500ml Bike Spray
 
Muc-Off Biodegradable Bike Cleaner: 
En revolusjon innen sykkelvask. Muc-Off Biodegradable Bike Cleaner som den egentlig heter, er kanskje tidenes beste sykkelvask.
 • Vasker alle deler av sykkelen like bra, samtidig som den beskytter sykkelens finish. 
 • Harmløs mot pakninger og bremseklosser. Bare å spraye på og skylle av. Lett som en plett.
 • Fullt nedbrytbar. 
 • Sikker å bruke på karbon, maling. anodisert aluminium, titan, gummi, plastikk, pakninger og bremseklosser. 
 
Muc-Off Biodegradable vask formel gjør livet lett, uansett værforhold og årstid. Den er særdeles effektiv, og inneholder Nano Teknologi som også tar vare på sykkelens flotte finish. Muc-Off Biodegradable Bike Cleaner inneholder ingen farlige syrer, KFK(Klorflurokarbon, som løser opp ozon) eller løsemidler, og er fullt nedbrytbar. 
Fullstendig trygg å bruke på anodiserte overflater, maling, chrome, karbon, gaffel-forseglinger, gummi, bremseskiver og ikke minst ovenfor brukeren.
Jobber seg gjennom skitt, olje og smuss og etterlater sykkelen din skinnende ren. Gjør livet lett, prøv Muc-Off Biodegradable Bike Cleaner etter din neste sykkeltur. 
 
Muc-Off Bike Spray: 
Vedlikeholdsspray som etterlater en vanvittig glatt film som gjør at møkk, støv og olje ikke setter seg ordentlig fast. P.F.T.E molekylene er så store at ingenting kan feste seg til dem. Kan brukes på alle sykkelens deler 
 

Fareindikasjoner:

 • Generelt: Innånding kan gi symptomer som hodepine, trøtthet, svimmelhet, kvalme. Høye innhold kan svekke reaksjonsevnen og hukommelsen. Irriterer huden. Avfetter huden, noe som kan føre til  tørr hud eller hudsprekker, og ved langvarig eller gjentatt kontakt fare for eksem. 
 • Helse: Farlig ved innånding og hudkontakt. Irriterer huden.
 • Brann og eksplosjon: Brannfarlig
 • Miljø: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
 • Faresymboler: Se bilder